மஹியங்கனை 18 வளைவு வீதியில் சாரதியின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த சொகுசு பஸ்.



 மஹியங்கனை - கண்டி 18 வளைவு வீதியின் , உடுதும்பர  பகுதி வளைவில், சாரதியின்  கட்டுப்பாட்டை இழந்த சொகுசு பஸ், சாலையை விட்டு விலகி, கீழ் வீதியில் வந்து  விழுந்த சம்பவம் ஒன்று நேற்றிரவு  பதிவாகி உள்ளது.

மஹியங்கனை 18 வளைவு வீதியில் சாரதியின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த சொகுசு பஸ்.  மஹியங்கனை 18 வளைவு வீதியில் சாரதியின்  கட்டுப்பாட்டை இழந்த சொகுசு பஸ். Reviewed by Madawala News on March 25, 2024 Rating: 5
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.