🔴 நேரடி வீடியோ இணைப்பு : பாராளுமன்றில் சூடுபடித்துள்ள 2021 வரவு செலவுத் திட்ட விவாதம். - Madawala News Number 1 Tamil website from Srilanka

🔴 நேரடி வீடியோ இணைப்பு : பாராளுமன்றில் சூடுபடித்துள்ள 2021 வரவு செலவுத் திட்ட விவாதம்.

பாராளுமன்றில் சூடுபடித்துள்ள 2021 வரவு செலவுத் திட்ட விவாதம்.
.
🔴 நேரடி வீடியோ இணைப்பு : பாராளுமன்றில் சூடுபடித்துள்ள 2021 வரவு செலவுத் திட்ட விவாதம். 🔴 நேரடி வீடியோ இணைப்பு : பாராளுமன்றில் சூடுபடித்துள்ள 2021 வரவு செலவுத் திட்ட விவாதம். Reviewed by Madawala News on November 21, 2020 Rating: 5