கலாநிதி. ஜனகனின் வெற்றியை உறுதிப்படுத்தி கொழும்பு மட்டக்குளிய ரந்திய உயன பகுதியில் மாபெரும் இறுதிப் பிரச்சாரக் கூட்டம்..! - Madawala News Number 1 Tamil website from Srilanka

கலாநிதி. ஜனகனின் வெற்றியை உறுதிப்படுத்தி கொழும்பு மட்டக்குளிய ரந்திய உயன பகுதியில் மாபெரும் இறுதிப் பிரச்சாரக் கூட்டம்..!ஐக்கிய மக்கள் சக்தியில் கீழ் கொழும்பு மாவட்டத்தில் போட்டியிடும்
வேட்பாளர் கலாநிதி வி.ஜனகனின் வெற்றியை உறுதி செய்யும் வகையில்
இறுதிப் பிரச்சாரக் கூட்டம்
இன்று மதியம்
மட்டக்குளிய - ரந்திய உயன குடியிருப்பு பகுதியில் மாபெரும் மக்கள் வெள்ளத்திற்கு மத்தியில் முன்னாள் மேல் மாகாண சபை உறுப்பினர் முகம்மட் பாய்ஸ் அவர்களின் ஏற்பாட்டில் இடம்பெற்றது.இக்கூட்டத்தில் கலாநிதி.ஜனகன் மற்றும் முஜிபுர் ரஹ்மான் அவர்களின் வெற்றியை உறுதிப்படுத்தும் முகமாக ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச அவர்களும் கலந்துகொண்டதுடன் கொழும்பு மாவட்ட வேட்பாளர் முஜிபுர் ரஹ்மான் அவர்களும் மற்றும் பல்வேறு ஆதரவாளர்களும் கலந்து கொண்டார்கள்.
கலாநிதி. ஜனகனின் வெற்றியை உறுதிப்படுத்தி கொழும்பு மட்டக்குளிய ரந்திய உயன பகுதியில் மாபெரும் இறுதிப் பிரச்சாரக் கூட்டம்..! கலாநிதி. ஜனகனின் வெற்றியை உறுதிப்படுத்தி கொழும்பு மட்டக்குளிய ரந்திய உயன பகுதியில் மாபெரும் இறுதிப் பிரச்சாரக் கூட்டம்..! Reviewed by Madawala News on August 02, 2020 Rating: 5