கொழும்பு - கொத்தட்டுவ பிரதேசத்தில் ரம்மியமான சூழலில் அமைந்துள்ள வீடு விற்பனைக்குHouse for sale
Ambagaha junction
Gothatuwa
(100 MTR Distance to Awissawella road )

6 perches
2 stories
2 units
2 stories

Ground floor
Parking slot
Large hall
3 large bedrooms
Kitchen
Bathroom


1st floor
2 way balcony
Large living hall
Dining area
2 large bedrooms
1 bathroom

Masjid, Madrasa, Tuition, Montessori, food city, Restaurant in walking distance

Calm & Decent place

230 lakhs (selling due to migration)

Ifham 0778823444
கொழும்பு - கொத்தட்டுவ பிரதேசத்தில் ரம்மியமான சூழலில் அமைந்துள்ள வீடு விற்பனைக்கு கொழும்பு - கொத்தட்டுவ பிரதேசத்தில் ரம்மியமான சூழலில் அமைந்துள்ள வீடு விற்பனைக்கு Reviewed by Madawala News on April 26, 2024 Rating: 5
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.