இன்று இரவு ஜனாதிபதி நாட்டு மக்களுக்கு விஷேட உரை ..இன்று இரவு ஜனாதிபதி நாட்டு மக்களுக்கு விஷேட உரை நிகழ்த்த உள்ளார். 

இரவு 9 மணி குறித்த உரை தொலைக்காட்சிகளில் ஒளிபரப்ப பட உள்ளது.
இன்று இரவு ஜனாதிபதி நாட்டு மக்களுக்கு விஷேட உரை .. இன்று இரவு ஜனாதிபதி நாட்டு மக்களுக்கு விஷேட உரை .. Reviewed by True Nation on May 11, 2022 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.