ஜனாசா அறிவித்தல் : பொலன்னறுவை மூத்தஉலமாக்களில் ஒருவரான மௌலவி அல்ஹாஜ் M.I. மாக்கான் மரிக்கார் - Madawala News Number 1 Tamil website from Srilanka

ஜனாசா அறிவித்தல் : பொலன்னறுவை மூத்தஉலமாக்களில் ஒருவரான மௌலவி அல்ஹாஜ் M.I. மாக்கான் மரிக்கார்ஜனாசா அறிவித்தல்
பொலன்னறுவை முஸ்லிம்
கொலனியை சேர்ந்த மூத்த
உலமாக்களில் ஒருவரான மௌலவி அல்ஹாஜ் M.I. மாக்கான் மரிக்கார்
அவர்கள  நேற்று 2020.11.20 அன்று காலமானார்.

இன்னாலில்லாஹி வ
இன்னாலில்லாஹி ராஜிஊன்.

தகவல் : அலி ரிசா
ஜனாசா அறிவித்தல் : பொலன்னறுவை மூத்தஉலமாக்களில் ஒருவரான மௌலவி அல்ஹாஜ் M.I. மாக்கான் மரிக்கார் ஜனாசா அறிவித்தல் : பொலன்னறுவை மூத்தஉலமாக்களில் ஒருவரான மௌலவி அல்ஹாஜ் M.I. மாக்கான் மரிக்கார் Reviewed by Madawala News on November 21, 2020 Rating: 5