இனிமேல் சித்தியடைந்த மாணவர்களின் அகில இலங்கை ரீதியான தர வரிசை வெளியிடப்படாது.


தரம் ஐந்து புலமைப் பரிசில் பரீட்சை மற்றும் கல்விப் பொதுத் தராதர சாதாரண தரப்
பரீட்சைகளில் சித்தி அடைந்தோரின் அகில இலங்கை ரீதியான தரப்படுத்தல்கள் வெளியிடாதிருக்க தீர்மானித்துள்ளதாக கல்வி அமைச்சர் அகிலவிராஜ் காரியவசம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இனிமேல் சித்தியடைந்த மாணவர்களின் அகில இலங்கை ரீதியான தர வரிசை வெளியிடப்படாது. இனிமேல் சித்தியடைந்த மாணவர்களின் அகில இலங்கை ரீதியான தர வரிசை வெளியிடப்படாது. Reviewed by Madawala News on June 15, 2019 Rating: 5