இறக்குமதி செய்யப்படும் பால்மா வகைகளின் விலை அதிகரிக்கப்பட்டது.


இறக்குமதி செய்யப்படும் பால்மா வகைகளின் விலை அதிகரிப்புக்கு பாவனையாளர்கள் அலுவல்கள் அதிகார சபை ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.

இதனைடிப்படையில் ஒரு கிலோ கிராம் பால்மா பக்கற்றின் விலை 60 ரூபாவாலும் 400 கிராம் பால்மா பக்கற்றின் விலை 25 ரூபாவாலும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.


அமைச்சரவை உப குழுவால் முன்வைப்பட்டு அமைச்சரவையால் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட இறக்குமதி செய்யப்படும் பால்மா வகைகளுக்கான விலைச் சூத்திரத்தின் அடிப்படையிலேயே இந்த விலை அதிகரிப்புக்கு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக பாவனையாளர்கள் அலுவல்கள் அதிகார சபை அறிவித்துள்ளது.
இறக்குமதி செய்யப்படும் பால்மா வகைகளின் விலை அதிகரிக்கப்பட்டது. இறக்குமதி செய்யப்படும் பால்மா வகைகளின் விலை அதிகரிக்கப்பட்டது. Reviewed by Madawala News on March 15, 2019 Rating: 5
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.