அடையாள அட்டை பெறுவதற்கு 100 ரூபா செலுத்த வேண்டும் .


முதற்தடவையாக தேசிய அடையாள அட்டைக்கு சமர்ப்பிக்கப்படும் விண்ணப்பங்களுக்கு
100 ரூபா செலுத்த வேண்டும் என வர்த்தமானி அறிவித்தல் வெளியாகியுள்ளது.


அடையாள அட்டை பெறுவதற்கு 100 ரூபா செலுத்த வேண்டும் . அடையாள அட்டை பெறுவதற்கு 100 ரூபா செலுத்த வேண்டும் . Reviewed by Madawala News on August 10, 2018 Rating: 5