அவுஸ்திரேலியாவில் எதிர்வரும் வியாழன் முதல் நோன்பு ஆரம்பம்.


அவுஸ்திரேலியாவில்  எதிர்வரும் வியாழ்க்கிழமை (17) முதல் புனித நோன்பு ஆரம்பமாகும் என
ANIC எனப்படும் Australian National Imams Council உத்தியோகபூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

http://www.anic.org.au/wp-content/uploads/2018/05/ANIC-and-the-Mufti-of-Australia-Statement-Regarding-the-Holy-Month-of-Ramadan-1439H-2018.pdf

அவுஸ்திரேலியாவில் எதிர்வரும் வியாழன் முதல் நோன்பு ஆரம்பம். அவுஸ்திரேலியாவில்  எதிர்வரும் வியாழன் முதல் நோன்பு ஆரம்பம். Reviewed by Madawala News on May 15, 2018 Rating: 5