புலமைப்பரிசில் பரீட்சையின் பெறுபேறுகள் வெளியாகின.2022 ஆம் ஆண்டுக்கான தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சையின் பெறுபேறுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன
இல் பார்க்க முடியும்

 என பரீட்சைகள் ஆணையாளர் நாயகம் தெரிவித்துள்ளார்.
Cut off marks 

புலமைப்பரிசில் பரீட்சையின் பெறுபேறுகள் வெளியாகின. புலமைப்பரிசில் பரீட்சையின் பெறுபேறுகள் வெளியாகின. Reviewed by Madawala News on January 25, 2023 Rating: 5
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.