புரவி சூறாவளி இலங்கையின் நிலப்பரப்பில் நுழைந்துள்ளதாக அறிவிப்பு. - Madawala News Number 1 Tamil website from Srilanka

புரவி சூறாவளி இலங்கையின் நிலப்பரப்பில் நுழைந்துள்ளதாக அறிவிப்பு.புரவி சூறாவளி இலங்கையின் நிலப்பரப்பில் திருகோணமலைக்கும் - முல்லைத்தீவு க்கும் இடையிலான பிரதேசத்தில் நுழைந்துள்ளது என வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் சற்று முன் அறிவித்தது.
புரவி சூறாவளி இலங்கையின் நிலப்பரப்பில் நுழைந்துள்ளதாக அறிவிப்பு. புரவி சூறாவளி இலங்கையின் நிலப்பரப்பில் நுழைந்துள்ளதாக அறிவிப்பு. Reviewed by Madawala News on December 02, 2020 Rating: 5