இருதய நோயினால் பாதிக்கபட்டுள்ள முகம்மத் இஸ்மியின் சத்திர சிகிச்சைக்கு உதவுவோம்.

இருதய நோயினால் பாதிக்கபட்டுள்ள திகன - ஹிஜ்ராபுர பிரதேசத்தை சேர்ந்த முகம்மத் இஸ்மி அவர்களுக்கு
அவசரமாக சத்திர சிகிச்சை மேற்கொள்ள வேண்டி உள்ளது. 
சத்திர சிகிச்சைக்கு சுமார் 8 இலட்சம் தேவைப்படும் நிலையில் வறுமையில் வாடும் இவரால் இதனை செலுத்த முடியாமல் உள்ளது.

இவருக்கு உதவி செய்ய முடியுமானவர்கள் , உதவி செய்யுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகின்றீர்கள் .
A w m ismy , 
account number 8140904681
 commercial Bank, digana branch

தொடர்பு இலக்கம் : 0771100548 
WhatsApp : 0715350534

ஆவணங்கள் இணைப்பு 
இருதய நோயினால் பாதிக்கபட்டுள்ள முகம்மத் இஸ்மியின் சத்திர சிகிச்சைக்கு உதவுவோம். இருதய நோயினால் பாதிக்கபட்டுள்ள முகம்மத் இஸ்மியின் சத்திர சிகிச்சைக்கு உதவுவோம். Reviewed by Madawala News on July 15, 2019 Rating: 5