கண்டி - அக்குரணை RightWay கல்லூரியில் ஆசிரியர்கள் மற்றும் அதிபர் பதவிகளுக்கான வெற்றிடம்


கண்டி - அக்குரணை RightWay கல்லூரியில் ஆசிரியர்கள் மற்றும் அதிபர் பதவிகளுக்கான வெற்றிடம்
காணப்படுவதாக நிர்வாகத்தினர் தெரிவிக்கிறனர். குறித்த பதவிகளில் இணைய விரும்புபவர்கள் கல்லூரி நிர்வாகத்தை தொடர்பு கொள்ளவும். நண்பர்களுக்கும் இதனை தெரியப்படுத்தவும்.

கண்டி - அக்குரணை RightWay கல்லூரியில் ஆசிரியர்கள் மற்றும் அதிபர் பதவிகளுக்கான வெற்றிடம் கண்டி - அக்குரணை RightWay கல்லூரியில் ஆசிரியர்கள் மற்றும் அதிபர் பதவிகளுக்கான வெற்றிடம் Reviewed by Madawala News on November 08, 2018 Rating: 5
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.