புதிய பிரதமருக்கும், அமைச்சரவைக்கும் எதிராக இன்று கையொப்பமிட்ட 122 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பெயர் விபரம்.


புதிய பிரதமருக்கும், அமைச்சரவைக்கும் எதிராக இன்று கையொப்பமிட்ட 122 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் விபரம்...

புதிய பிரதமருக்கும், அமைச்சரவைக்கும் எதிராக இன்று கையொப்பமிட்ட 122 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பெயர் விபரம். புதிய பிரதமருக்கும், அமைச்சரவைக்கும் எதிராக இன்று கையொப்பமிட்ட 122 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பெயர்  விபரம். Reviewed by Madawala News on November 14, 2018 Rating: 5
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.