இஸ்லாமிய பெயர்கொண்ட அடிப்படைவாதிகளே ! மனோ அறிவுரை ..

இஸ்லாமிய பெயர்கொண்ட அடிப்படைவாதிகள், “அராபிய தோற்றப்பாட்டை” நகல் செய்யும் சமீபகால
கலாச்சாரத்தை கைவிட்டு, இலங்கை சமூகத்துடன் அடையாளப்படும் வழியை தேடவேண்டும் என மனோகனேஷன் அறுவுரை வழங்கியுள்ளார்.
இஸ்லாமிய பெயர்கொண்ட அடிப்படைவாதிகளே ! மனோ அறிவுரை .. இஸ்லாமிய பெயர்கொண்ட அடிப்படைவாதிகளே ! மனோ அறிவுரை .. Reviewed by Madawala News on March 09, 2018 Rating: 5