𝙐𝙂𝘾 யினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சர்வதேச பல்கலைக்கழகத்தில் ஆங்கில டிப்ளோமா கற்கைநெறி.𝘿𝙄𝙋𝙇𝙊𝙈𝘼 𝙄𝙉 𝙀𝙉𝙂𝙇𝙄𝙎𝙃: 𝘼𝘾𝘾𝙍𝙀𝘿𝙄𝙏𝙀𝘿 𝘽𝙔 𝘼 𝙐𝙂𝘾 𝙍𝙀𝘾𝙊𝙂𝙉𝙄𝙕𝙀𝘿 𝙐𝙉𝙄𝙑𝙀𝙍𝙎𝙄𝙏𝙔

இலங்கைகை பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சர்வதேச பல்கலைக்கழகத்தில் ஆங்கில டிப்ளோமா கற்கைநெறியை கற்பதற்கான விண்ணப்பம் கோரல்
____________

Limited Time Offer: Diploma in English with Free Seats in English Skills Training Courses!

🎓Foundations of English: English Skills Training Course Level 01

🎓 Intermediate English Mastery: English Skills Training Course Level 02


_மட்டுப்படுத்தப்பட்ட மாணவர்களுக்கு Diploma In English பாடநெறிக்கு மேலதிகமாக Foundations of English, Intermediate English Mastery ஆகிய ஆங்கில பயிற்சி பாடநெறிகளை முற்றிலும் இலவசமாக தொடரும் வாய்ப்பு_
____________

Register Now : Enhance your academic qualifications by enrolling in our 𝘿𝙄𝙋𝙇𝙊𝙈𝘼 𝙄𝙉 𝙀𝙉𝙂𝙇𝙄𝙎𝙃 programme. Don't wait-get in touch with us now!

📲+94762225953 📲 +94788035771
📲 +94743824303 📲 +94766922629

____________

ஆங்கில டிப்ளோமா - UGC அங்கீகாரமிக்க சர்வதேச பல்கலைக்கழகம் வழங்கும் கற்கைநெறி

- தேர்ச்சிமிக்க விரிவுரையாளர்கள்
- கற்பித்தலும் பயிற்றுவிப்பும்
- எளிய தமிழ் விளக்கங்கள்
- ஆன்லைன் மூலமான கற்றல் கற்பித்தல்
- எளிதான தவணை கட்டணத் திட்டம்
- இலவச ஆங்கில திறன் பயிற்சி வகுப்புகள்
- சுவாரஸ்யமான கற்றல் அனுபவம்
- சர்வதேச அங்கீகாரமிக்க சான்றிதழ்

❝ அடிப்படை முதல் ஆங்கில அறிவு, திறன்களை விருத்தி செய்து சர்வதேச தரம்மிக்க பல்கலைக்கழகத்தின் பட்டதாரிகளை உருவாக்குவதற்காக ஆங்கிலக் கல்வி வேலைத்திட்டம் ❞
____________

> COMMENCEMENT :20TH MAY, 2024

> CLASS DAYS: MONDAYS & TUESDAYS

> TIME: 7.00 PM TO 9.00 PM

> MEDIUM : BILINGUAL (TAMIL & ENGLISH)

> MODE: HYBRID (ONLINE & ON-CAMPUS)

____________

𝙐𝙂𝘾 𝙍𝙀𝘾𝙊𝙂𝙉𝙄𝙕𝙀𝘿 𝙐𝙉𝙄𝙑𝙀𝙍𝙎𝙄𝙏𝙔 𝘾𝙀𝙍𝙏𝙄𝙁𝙄𝘾𝘼𝙏𝙄𝙊𝙉 / 𝙊𝙉𝙀 𝙔𝙀𝘼𝙍 / 2 𝙎𝙀𝙈𝙀𝙎𝙏𝙀𝙍𝙎 / 30 𝘾𝙍𝙀𝘿𝙄𝙏𝙎
𝙎𝙀𝙈𝙀𝙎𝙏𝙀𝙍 01
01. Introduction to Lexicon, Phonology & Vocabulary Development
02. Listening Skills for English Language
03. English Grammar & Syntax Structure
04. Communication Skills for Social & Professional Interaction
05. Reading Skills - Critical & Extensive Reading

𝙎𝙀𝙈𝙀𝙎𝙏𝙀𝙍 02
01. English Grammar & Syntax Structure
02. Writing Skills for Academic & Business Purpose
03. Introduction to Semantic & Morphology
04. Introduction to Stylistic Divises in English
05. Introduction to Poetry & Drama
____________

📱 𝙍𝙚𝙜𝙞𝙨𝙩𝙚𝙧 𝙉𝙤𝙬 𝙫𝙞𝙖 𝙒𝙝𝙖𝙩𝙨𝘼𝙥𝙥! 📱

📞 +94762225953
📞 +94716237270
📞 +94743824303
📞 +94766922629

Ready to enroll in our Diploma in English program? Simply message us following details:

Your Full Name :
Your Age : 
Your Email Address :

Don't miss this opportunity to enhance your English language skills. Contact us now!

Administration by: 
𝗚𝗥𝗘𝗔𝗧 𝗠𝗜𝗡𝗗𝗦 (𝗣𝗩𝗧) 𝗟𝗧𝗗 
Reg No. PV00223839 
__________________________________________

 🔔Subscribe Our YouTube Channel :*

👁️‍🗨️Follow Our Facebook Page :* 

🪀 Join Our WhatsApp Channel:
𝙐𝙂𝘾 யினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சர்வதேச பல்கலைக்கழகத்தில் ஆங்கில டிப்ளோமா கற்கைநெறி. 𝙐𝙂𝘾 யினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சர்வதேச பல்கலைக்கழகத்தில் ஆங்கில டிப்ளோமா கற்கைநெறி. Reviewed by Madawala News on April 20, 2024 Rating: 5
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.