புனித உம்ராவை திருப்திகரமாக செய்வதற்கு நீண்டகால அனுபவம் வாய்ந்த ASMA TRAVELS & TOURS இடம் இருந்து ஒரு சிறப்பான வாய்ப்புUMRAH-2024

புனித உம்ராவை திருப்திகரமாக செய்வதற்து நீண்டகால அனுபவம் வாய்ந்தவர்களான ASMA TRAVELS & TOURS இடம் இருந்து ஒரு சிறப்பான வாய்ப்பு

அல்குர்ஆன், அஸ்ஸுன்னா நிழலில் திருப்திகரமான  உம்ரா கடமை

👉 நபிவழியில் உம்ரா வழிகாட்டல்.

28 வருட கால அனுபவமுள்ள நிறுவன உரிமையாளர் Ash. Nisthar (Naleemi) யின் சிறப்பான வழிகாட்டல்


இஸ்லாமிய வரலாற்று சுவடுகளை உண்மையான விளக்கங்களுடன் பார்வையிடல்


*உம்ரா விசா ஒப்புதல் மற்றும் காப்பீடு.

* மக்கா மற்றும் மதீனா ஹோட்டல் தங்குமிடம் (மக்காவில் 6 இரவுகள், மதீனாவில் 3 இரவுகள்).

* உள்ளூர் தரைவழி போக்குவரத்து.

* இலங்கை உணவு.

* விமான பயண சீட்டு.


*சொல்வதை செய்வதில் என்றும் நம்பிக்கையான நிறுவனம்.சென்றவர்களே சான்று.

✨நம்பிக்கையுடன் இன்றே நாடுங்கள் ✨

 தொடர்புகளுக்கு 📞
 
Arkam Nisthar - 076 4797 822

 Ash.A.S.M.Nisthar (Naleemi) -
 077 177 4403  

 Share with your friends & family's
புனித உம்ராவை திருப்திகரமாக செய்வதற்கு நீண்டகால அனுபவம் வாய்ந்த ASMA TRAVELS & TOURS இடம் இருந்து ஒரு சிறப்பான வாய்ப்பு புனித உம்ராவை திருப்திகரமாக செய்வதற்கு  நீண்டகால அனுபவம் வாய்ந்த ASMA TRAVELS & TOURS இடம் இருந்து ஒரு சிறப்பான வாய்ப்பு Reviewed by Madawala News on June 11, 2024 Rating: 5
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.