குழந்தைகள், சிறுவர் ,சிறுமியருக்கான ஆடைகள் உள்ளிட்ட அனைத்து பொருட்களையும் ஒரே இடத்தில் பெற்றுக்கொள்ள அக்குறனையில் அமைந்துள்ள Baby Shopz -அக்குறனை welcome பதாகை அருகில்   (AKURANA ANCHOR

 WELCOME BOARD)  புதிதாக திறந்து வைக்கபட்டுள்ள Baby Shopz  எராளமான பொருட்களின் தெரிவுடன்  விற்பனையை ஆரம்பித்தது.

உங்கள் குழந்தைகளுக்கு தேவையான அனைத்துவிதமான பொருட்கள் மற்றும் Mothecare பொருட்கள் பாரிய அளவிலான தெரிவில் நீங்கள்  பெற்றுக்கொள்ள முடியும் .

( 12 வாகனங்கள் வரை Park செய்யக்கூடிய Customer Parking வசதியும் உண்டு)

☎️Contact : 074 377 2188

Visiti Us Today!

📍Location 

240, Matale Road, Kudugale, Akurana

insta id  : https://www.instagram.com/baby_shopzak/

குழந்தைகள், சிறுவர் ,சிறுமியருக்கான ஆடைகள் உள்ளிட்ட அனைத்து பொருட்களையும் ஒரே இடத்தில் பெற்றுக்கொள்ள அக்குறனையில் அமைந்துள்ள Baby Shopz - குழந்தைகள், சிறுவர் ,சிறுமியருக்கான ஆடைகள் உள்ளிட்ட அனைத்து பொருட்களையும்  ஒரே இடத்தில் பெற்றுக்கொள்ள அக்குறனையில் அமைந்துள்ள  Baby Shopz - Reviewed by Madawala News on June 06, 2024 Rating: 5
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.