இன்று உலகில் வேகமாக பெறுமதி அதிகரித்து வரும் நாணயங்களில் ஒன்றாக இலங்கை ரூபா மாறியுள்ளது ; நிதி இராஜாங்க அமைச்சர்இன்று உலகில் வேகமாக வளரும் நாணயங்களில் ஒன்றாக ரூபா மாறியுள்ளதாக நிதி இராஜாங்க அமைச்சர் ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய தெரிவித்துள்ளார்.


உலகின் ஏனைய நாணயங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் இந்த வருடத்தின் முதல் நான்கு மாதங்களில் மாத்திரம் ரூபாயின் மதிப்பு குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சியை எட்டியுள்ளதாக அமைச்சர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.


முதல் நான்கு மாதங்களில், அமெரிக்க டாலருக்கு எதிராக ரூபாய் 9.1% உயர்ந்துள்ளது மற்றும் யூரோவிற்கு எதிராக 12.7% அதிகரித்துள்ளது. ஸ்டெர்லிங் பவுண்டிற்கு எதிராக ரூபாயின் மதிப்பு 10.8% மற்றும் சீன யுவானுக்கு எதிராக 11.4% அதிகரித்துள்ளதாக நிதி இராஜாங்க அமைச்சர் கூறுகிறார்.


ஜப்பானிய யெனுக்கு எதிராக ரூபாயின் மதிப்பு 21% ஆகவும் இந்திய ரூபாவுக்கு எதிராக 9.5% ஆகவும் அவுஸ்திரேலிய டொலருக்கு எதிராக 14.2% ஆகவும் அதிகரித்துள்ளதாக அமைச்சர் மேலும் குறிப்பிட்டார்.

இன்று உலகில் வேகமாக பெறுமதி அதிகரித்து வரும் நாணயங்களில் ஒன்றாக இலங்கை ரூபா மாறியுள்ளது ; நிதி இராஜாங்க அமைச்சர் இன்று உலகில் வேகமாக பெறுமதி அதிகரித்து வரும் நாணயங்களில் ஒன்றாக இலங்கை ரூபா மாறியுள்ளது ; நிதி இராஜாங்க அமைச்சர் Reviewed by Madawala News on May 03, 2024 Rating: 5
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.