அக்குறனை அப்துல் ரஸ்ஸாக் பாத்திமா ஷப்னா இர்ஹாம் உயர் நீதிமன்ற சட்டத்தரணியாக சத்தியப் பிரமாணம் செய்து கொண்டார்.அக்குரணை, பங்கொள்ளாமடயை சேர்ந்த அப்துல் ரஸ்ஸாக் பாதிமா ஷப்னா இர்ஹாம் 2024.05.06 இலங்கை சோஷலிச ஜனநாயகக் குடியரசின் உயர் நீதிமன்ற சட்டத்தரணியாக உயர் நீதிமன்றில் நீதியரசர்கள் முன்னிலையில் சத்திய பிரமாணம் செய்து கொண்டார்.


இவர் தனது ஆரம்பக் கல்வியை க/ மாவதுபொல முஸ்லிம் மகா வித்தியாலயத்திலும் க/ மல்கமென்தெனிய முஸ்லிம் வித்தியாலயத்திலும் பெற்றார்.


பின் தனது உயர் கல்வியை க/ அஸ்ஹர் தேசிய பாடசாலையில் கற்றதுடன் இவர் பேராதனை பல்கலைக் கழகத்தின் பொருளியலில் இளங்கலைமாணி சிறப்புப் பட்டதாரியும் ஆவார்.


எதிர்வரும் காலங்களில் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் இவரது அனைத்து கனவுகளையும் சிறந்த வழிகாட்டுதலுடன் நனவாக்கி தனது குடும்பத்திற்கும் சமூகத்திற்கும் நாட்டிற்கும் பயனுள்ள ஒரு பெண்ணாக எபபொழுதும் இருக்க வேண்டும் என பிரார்த்தனை செய்து கொள்கிறோம்.*
அக்குறனை அப்துல் ரஸ்ஸாக் பாத்திமா ஷப்னா இர்ஹாம் உயர் நீதிமன்ற சட்டத்தரணியாக சத்தியப் பிரமாணம் செய்து கொண்டார். அக்குறனை அப்துல் ரஸ்ஸாக் பாத்திமா ஷப்னா இர்ஹாம் உயர் நீதிமன்ற சட்டத்தரணியாக சத்தியப் பிரமாணம் செய்து கொண்டார். Reviewed by Madawala News on May 14, 2024 Rating: 5
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.