மறைந்த ஈரான் அதிபருக்கு புண்ணியம் கிடைக்கவேண்டி தன்சல் ஏற்பாடுமறைந்த ஈரான் அதிபர் இப்ராஹிம் ரைசிக்கு புண்ணியம் கிடைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் எல்ல வெல்லவாய விதியில் தன்சல் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.


உமா ஓய திட்டத்திற்கு நிதி வழங்கியமைக்கு நன்றி கூறும் வகையில் பௌத்த சகோதர்களால்  நூடில்ஸ் தன்சல் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.

மறைந்த ஈரான் அதிபருக்கு புண்ணியம் கிடைக்கவேண்டி தன்சல் ஏற்பாடு மறைந்த ஈரான் அதிபருக்கு புண்ணியம் கிடைக்கவேண்டி தன்சல் ஏற்பாடு   Reviewed by Madawala News on May 25, 2024 Rating: 5
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.