கணக்கியல் துறை பட்டப்படிப்பான B.Sc (Hons) in Applied Accounting Degree சர்வதேச கணக்கியல் தகைமையான ACCA வை ICST University Park, Punanai வளாகத்தில் தொடரும் அரிய வாய்ப்பு - Conducted by ACHIEVERSRegistrations are Now Open to June Intake 2024 for Level-I and Level-II for ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) Plus B.Sc (Hons) in Applied Accounting Degree 2 in 1 Program conducted by ACHIEVERS at International Campus of Science and Technology (ICST) University Park, Punanai.

கணக்கியல் துறை பட்டப்படிப்பான B.Sc (Hons) in Applied Accounting Degree சர்வதேச கணக்கியல் தகைமையான ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) வை International Campus of Science and Technology (ICST) University Park, Punanai வளாகத்தில் தொடரும் அரிய வாய்ப்பு.

வரப்பிரசாதமாக எமது பிராந்தியத்தில் ACCA கற்கைநெறியானது எமது ICST University Park, Punanai வளாகத்தில் கொழும்பின் மிகப் பிரபலமான கற்கை நிலையமான ACHIEVERS இன் விரிவுரையாளர்களைக் கொண்டு அனைத்து Level-I and Level-II வகுப்புக்களும் நடைபெறவுள்ளன என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

ACCA என்பது "Association of Chartered Certified Accountants" என்பதன் சுருக்கமாகும். இது உலகளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தகுதி வழங்கும் நிறுவனம் ஆகும். இது "Chartered Certified Accountants" என்ற தகுதியை வழங்குகிறது. முக்கியமாக சர்வதேச அளவில் அனைத்து நிறுவனங்களாலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட உயர் கணக்கீட்டுத் தகைமையாக இது காணப்படுகிறது.

இதனை எமது மண்ணிலேயே இலங்கையின் மிகப்பிரபலமான ACHIEVERS இன் விரிவுரையாளர் குழாமிடமிருந்து கற்பதற்கான அரிய வாய்ப்பை ICST University Park, Punanai தற்போது வழங்குகிறது என்பதையும், இதற்கான பதிவுகள் ஆரம்பமாகியுள்ளன என்பதையும் மகிழ்வோடு அறிவிக்கிறோம்.

யார் யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?

ACCA படிப்பு எந்த கல்வித் தகுதியையும் (Qualifications) கொண்ட எவருக்கும் திறந்தே இருக்கும். இதில் G.C.E (A/L) படிப்பவர்கள், G.C.E (O/L) முடித்தவர்கள், பட்டப்படிப்பு மாணவர்கள், பட்டதாரிகள், தொழில்முறையாளர்கள் (Professionals), ACCA படிப்பை மேற்கொள்ள விரும்பும் யார் வேண்டுமானாலும் விண்ணப்பிக்கலாம்.

குறிப்பாக நீங்கள் AAT முடித்த ஒருவர் என்றால் நேரடியாக Level-II வை தொடர முடியும்.

ICST University Park, Punanai ல் ACHIEVERS வழங்கும் ACCA படிப்பின் நன்மைகள் என்ன?

நேரடி விரிவுரையாளர்கள் (Physical Lecturers) / வார நாட்கள் மற்றும் வார இறுதி விருப்பங்கள் (முழு நேர மற்றும் பகுதி நேர) /உலகத்தரப்பட்ட விரிவுரையாளர் குழு (Worldwide Lecturers Panel) / முன் பதிவு செய்பவர்களுக்கு கல்விச்சம்பலுடன் (Scholarship will be Provided) கிடைக்கும்.

இலவச சலுகை (Complimentary Offering) தொழில்முறை ஆங்கில மொழி திறன் மேம்பாட்டு திட்டத்தின் சான்றிதழ் (Certificate in Professional English Skill Development Program) சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.

• சிறந்த வசதிகள் கொண்ட கற்றல் சூழலை அனுபவிக்கவும்.

• Air Conditioning (A/C) பொருத்தப்பட்ட வகுப்பறைகள்.

• வசதியான தங்குமிடம் (On-Site Hostel / Accommodation Facilities).

மேலும் தகவல்களுக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் (Student Consultant): 0761487511

The submission deadline is on or before 28.05.2024.

Please fill the following Google Form Application Link:


கணக்கியல் துறை பட்டப்படிப்பான B.Sc (Hons) in Applied Accounting Degree சர்வதேச கணக்கியல் தகைமையான ACCA வை ICST University Park, Punanai வளாகத்தில் தொடரும் அரிய வாய்ப்பு - Conducted by ACHIEVERS கணக்கியல் துறை பட்டப்படிப்பான B.Sc (Hons) in Applied Accounting Degree சர்வதேச கணக்கியல் தகைமையான ACCA வை ICST University Park, Punanai வளாகத்தில் தொடரும் அரிய வாய்ப்பு - Conducted by ACHIEVERS Reviewed by Madawala News on May 11, 2024 Rating: 5
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.