ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ் குற்றச்சாட்டில் இந்தியாவில் கைதான 4 இலங்கையர்கள் தொடர்பில் போலி அறிக்கை - பல்கலைக்கழக விரிவுரையாளர் கைது.ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ் உடன் தொடர்புபட்டதாக சந்தேகிக்கப்படும் இந்தியாவில் கைது செய்யப்பட்ட 4 இலங்கையர்கள் தொடர்பில் பொய்யான அறிவிப்பொன்றை வெளியிட்ட வழங்கிய குற்றச்சாட்டின் பேரில் கொத்தலாவல பாதுகாப்பு பல்கலைக்கழக விரிவுரையாளர் கலாநிதி புன்சர அமரசிங்க குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ் குற்றச்சாட்டில் இந்தியாவில் கைதான 4 இலங்கையர்கள் தொடர்பில் போலி அறிக்கை - பல்கலைக்கழக விரிவுரையாளர் கைது. ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ் குற்றச்சாட்டில் இந்தியாவில் கைதான 4 இலங்கையர்கள் தொடர்பில் போலி அறிக்கை - பல்கலைக்கழக விரிவுரையாளர் கைது. Reviewed by Madawala News on May 29, 2024 Rating: 5
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.