இலங்கை மின்சார சபை வரலாற்றில் இல்லாத அளவு இலாபமீட்டியது..கடந்த 2023 ம்  வருடம் இலங்கை மின்சார சபை வரலாற்றில் இல்லாத அளவு இலாபமீடியுள்ளமை அந்த சபையின் கணக்கறிக்கையில் தெரியவந்துள்ளது.


கடந்த கடந்த 2023 ம்  வருடம் இலங்கை மின்சார சபை சுமார் 6100 கோடி ருபா இலாபமீடியுள்ளமை அந்த சபையின் கணக்கறிக்கையில் தெரியவந்துள்ளது.

இலங்கை மின்சார சபை வரலாற்றில் இல்லாத அளவு இலாபமீட்டியது..  இலங்கை மின்சார சபை வரலாற்றில் இல்லாத அளவு இலாபமீட்டியது.. Reviewed by Madawala News on May 26, 2024 Rating: 5
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.