பொதுமக்களின் அசையும் மற்றும் அசையா சொத்து விபரங்களை ஜூலை 1ம் திகதிக்கு முன்னர் அரசுக்கு அறிவிக்க வேண்டும் ;பொதுமக்களின் அசையும் மற்றும் அசையா சொத்து விபரங்களை ஜூலை 1ம் திகதி முதல்  அரசுக்கு அறிவிக்க வேண்டும் என ஜனாதபதி ரனில் விக்ரமசிங்க வர்த்தமானி மூலம் பொதுமக்களுக்கு அறிவித்துள்ளார்.


இது தொடர்பான வர்த்தமானி வெளியிடப்பட்டுள்ளது.


எதிர்வரும் ஜூலை முதலாம் திகதிக்கும் முன்னர் நாட்டு மக்கள் தங்களிடம் உள்ள வாகனம் மற்றும் அசையா சொத்துவிபரங்களை உள்நாட்டு இறைவரி திணைக்களத்திற்கு அறிவிக்க வேண்டும் என கோரப்பட்டுள்ளது.


பொதுமக்களின் அசையும் மற்றும் அசையா சொத்து விபரங்களை ஜூலை 1ம் திகதிக்கு முன்னர் அரசுக்கு அறிவிக்க வேண்டும் ; பொதுமக்களின் அசையும் மற்றும் அசையா சொத்து விபரங்களை ஜூலை 1ம் திகதிக்கு முன்னர்  அரசுக்கு அறிவிக்க வேண்டும் ; Reviewed by Madawala News on May 25, 2024 Rating: 5
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.