ஜி.எல் பீரிஸ் உட்பட ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுனவின் 6 உறுப்பினர்கள், சமகி ஜன பலவேகய கூட்டணியில் இணைவதற்கான ஒப்பந்தத்தில் கைச்சாத்திட்டனர்.பேராசிரியர் ஜி.எல் பீரிஸ் உட்பட ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன (SLPP) நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் குழு ஒன்று, சஜித்தின் சமகி ஜன பலவேகய கூட்டணியில் இணைவதற்கான ஒப்பந்தத்தில் கைச்சாத்திட்டுள்ளனர். 


ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுனவின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான திலான் பெரேரா, கலாநிதி நாலக கொடஹேவா, கலாநிதி உபுல் கலப்பத்தி, வசந்த யாப்பா பண்டார மற்றும் கே.பி.எஸ். குமாரசிறி ஆகியோர் SJB க்கு ஆதரவை தெரிவித்துள்ளனர்.


ஆறு எம்.பி.க்கள் SJB உடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளனர், இது புதிய கூட்டணியை உருவாக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 


ஷான் விஜயலால் டி சில்வா, காமினி திலகசிறி மற்றும் காமினி சில்வா உட்பட பல ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் (SLFP) பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இந்த ஆண்டு SJB க்கு ஆதரவாக குரல் கொடுத்த முதல் சில பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாவர்

ஜி.எல் பீரிஸ் உட்பட ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுனவின் 6 உறுப்பினர்கள், சமகி ஜன பலவேகய கூட்டணியில் இணைவதற்கான ஒப்பந்தத்தில் கைச்சாத்திட்டனர். ஜி.எல் பீரிஸ் உட்பட ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுனவின் 6 உறுப்பினர்கள், சமகி ஜன பலவேகய கூட்டணியில் இணைவதற்கான ஒப்பந்தத்தில் கைச்சாத்திட்டனர். Reviewed by Madawala News on April 05, 2024 Rating: 5
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.