உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலுக்கு பின்னால் யூத உளவுப் பிரிவா?உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலுக்கு பின்னால் யூத உளவுப் பிரிவு உள்ளதா என்ற சந்தேகம்

கிருஸ்தவ குருமார்களுக்கு கூட இருந்ததாக முன்னாள் அமைசார் ரவுப் ஹக்கீம் குறிப்பிட்டுள்ளார்.


உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் முஸ்லிம்களின் பெயரால் நடத்தப்பட்டாலும் அதன் பின்னணியில் யூத சியோனிஸ்ட்கள் உள்ளார்களா என்ற சந்தேகத்தை தம்மிடம் கிருஸ்தவ மதகுருமார்கள் வெளியிட்டதாக அமைசார் ரவுப் ஹக்கீம் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலுக்கு பின்னால் யூத உளவுப் பிரிவா? உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலுக்கு பின்னால் யூத உளவுப் பிரிவா? Reviewed by Madawala News on April 04, 2024 Rating: 5
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.