புத்தர் காலத்திலிருந்தே விபச்சார தொழில் இருந்து வருகிறது
புத்தர் காலத்திலிருந்தே விபச்சார தொழில் இருந்து வருகிறது என மகளிர் மற்றும்

சிறுவர் விவகார இராஜாங்க அமைச்சர் கீதா குமாரசிங்க தெரிவித்துள்ளார்.


மேலும் கருத்து வெளியிட்ட அவர் புத்தர் காலத்திலிருந்தே விபச்சார தொழில் இருந்து வருகிறது அதனை உடனே நிறுத்துமாறு கூறமுடியாது அதேபோல் விபச்சாரத்தில் ஈடுபடுமாறு யாருக்கும் நாம் கூறமுடியாது.


புத்தர் காலத்திலிருந்தே விபச்சார தொழில் இருந்து வருகிறது புத்தர் காலத்திலிருந்தே விபச்சார தொழில் இருந்து வருகிறது Reviewed by Madawala News on April 05, 2024 Rating: 5
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.