ஜனாதிபதி தேர்தலையும் பாராளுமன்ற தேரதலையும் ஒரே நாளில் நடத்த அரசு தீவிர ஆலோசனை !ஜனாதிபதி தேர்தலையும் பாராளுமன்ற தேரதலையும் ஒரே நாளில் நடத்த அரசு ஆலோசனை

செய்துவருதாக நம்பகமான உயர்மட்ட தகவல்கள் மூலம்  அறியமுடிகிறது.


முதலில் ஜனாதிபதி தேர்தலை நடத்த வேண்டும் என ஜனாதிபதி தரப்பும் இல்லை பாராளுமன்ற தேர்தலை நடத்த வேண்டும் என மொட்டு கட்சி தரப்பு கோரி வரும் நிலையில் இரண்டு  தேர்தல்களையும்  ஒரே நாளில் நாளில் நடத்துவது தொடர்பில் அரசு தீவிரமாக ஆலோசனை செய்துவருதாக நம்பகமான உயர்மட்ட தகவல்கள் மூலம்  அறியமுடிகிறது.


ஜனாதிபதி தேர்தலையும் பாராளுமன்ற தேரதலையும் ஒரே நாளில் நடத்த அரசு தீவிர ஆலோசனை ! ஜனாதிபதி தேர்தலையும் பாராளுமன்ற தேரதலையும் ஒரே நாளில் நடத்த அரசு தீவிர  ஆலோசனை ! Reviewed by Madawala News on April 03, 2024 Rating: 5
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.