வெங்காயம் இறக்குமதியார்கள் கடந்த வருடம் 8000 கோடி இலாபம் ஈட்டியுள்ளனர்.வெங்காயம் இறக்குமதியார்கள் கடந்த 8000 கோடி இலாபம் ஈட்டியுள்ளனர் என பாடலி சம்பிக ரனவக பாராளுமன்றில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.


மேலும் கருத்து வெளியிட்ட அவர் ,


இறக்குமதி செய்யப்படும் வெங்காயம் ஒரு கிலோ துறைமுகத்திற்கு வந்திறங்கும் போது அதன் விலை 93 ரூபா அதே வெங்காயம் சில்லறை கடையில் ஒரு கிலோ  700 ரூபா என அவர் குறிப்பிட்டார்.

வெங்காயம் இறக்குமதியார்கள் கடந்த வருடம் 8000 கோடி இலாபம் ஈட்டியுள்ளனர். வெங்காயம் இறக்குமதியார்கள் கடந்த வருடம் 8000 கோடி இலாபம் ஈட்டியுள்ளனர். Reviewed by Madawala News on April 01, 2024 Rating: 5
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.