இலங்கையின் சிறந்த தொலைக்காட்சி அறிவிப்பாளராக சத்துர அல்விஸ்க்கு விருதுSLIM-KANTAR விருது வழங்கும் விழாவில் சிறந்த தொலைக்காட்சி அறிவிப்பாளராக டி.வி. தெரண சேனலின் சதுர அல்விஸ் விருதை பெற்றுக்கொண்டார்.

மேலும் சதுர அல்விஸ் 6 ஆவது முறையாக இந்த விருதை வென்றுள்ளார்.

SLIM-KANTAR விருது வழங்கும் விழாவில், டி.வி தெரண, ஆண்டின் சிறந்த இளைஞர்களுக்கான தொலைக்காட்சி சேனல் என்ற விருதை பெற்றுக்கொண்டது.
இலங்கையின் சிறந்த தொலைக்காட்சி அறிவிப்பாளராக சத்துர அல்விஸ்க்கு விருது இலங்கையின் சிறந்த தொலைக்காட்சி அறிவிப்பாளராக சத்துர அல்விஸ்க்கு விருது Reviewed by Madawala News on March 19, 2024 Rating: 5
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.