இலங்கையில் இன்று மாலை புனித ரமலான் மாத தலைப்பிறை தென்பட்டது - நாளை நோன்பு ஆரம்பம்இலங்கையில் இன்று மாலை நாட்டின் பல பாகங்களிலும் புனித ரமலான் மாத தலைப்பிறை தென்பட்டது - நாளை நோன்பு ஆரம்பம்

Assalaamu Alaikum.
Crescent for the month of Ramazan has been sighted.
CGM/MRCA/ACJUஇலங்கையில் இன்று மாலை புனித ரமலான் மாத தலைப்பிறை தென்பட்டது - நாளை நோன்பு ஆரம்பம் இலங்கையில் இன்று மாலை புனித ரமலான் மாத தலைப்பிறை தென்பட்டது - நாளை நோன்பு ஆரம்பம் Reviewed by Madawala News on March 11, 2024 Rating: 5
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.