கோப் குழுவில் எதிர்க்கட்சி சார்ப்பில் ஹக்கீமும் நளீன் பண்டாரவும் எஞ்சினர்..கோப் எனப்படும் அரசாங்க பொறுப்பு முயற்சிகள் பற்றிய குழுவின் அங்கத்துவத்திலிருந்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டிலான் பெரேராவும் விலக தீர்மானித்துள்ளார்.


கோப் குழுவில் அங்கம் வகிக்கும் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் 9 பேர் இதுவரை பதவி விலகியுள்ள நிலையில் ரவுப் ஹக்கீம் மறறும் நளீன் பண்டார ஆகியோர் மாத்திரம் எஞ்சியுள்ளனர்.

கோப் குழுவில் எதிர்க்கட்சி சார்ப்பில் ஹக்கீமும் நளீன் பண்டாரவும் எஞ்சினர்.. கோப் குழுவில் எதிர்க்கட்சி சார்ப்பில் ஹக்கீமும் நளீன் பண்டாரவும் எஞ்சினர்.. Reviewed by Madawala News on March 21, 2024 Rating: 5
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.