கோழி இறைச்சி ஒரு கிலோ 30 ரூபாவால் குறைக்கப்பட்டது ..ஒரு கிலோ கோழி இறைச்சியின் சில்லறை விலை ரூ. 30  ஆல் குறைக்கப்பட்டதாக நாரஹேன்பிட்டி பொருளாதார மத்திய நிலையத்தின் மூத்த அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார். 


விலை குறைப்பின் பின்னர் நாரஹேன்பிட்டி பொருளாதார மத்திய நிலையத்தில் ஒரு கிலோ புதிய கோழிக்கறியின் விலை ரூ. 1,180, எனவும். கறி கோழி ரூ. 1,100 மற்றும் தோல் இல்லாத கோழி இறைச்சி ரூ. 1,100 எனவும் ஒரு கிலோ மாட்டிறைச்சி ரூ. 2,400 ஆகவும், ஒரு கிலோ ஆட்டிறைச்சி ரூ. 3,300 எனவும் கூறப்படுகிறது.

கோழி இறைச்சி ஒரு கிலோ 30 ரூபாவால் குறைக்கப்பட்டது .. கோழி இறைச்சி ஒரு கிலோ 30 ரூபாவால் குறைக்கப்பட்டது .. Reviewed by Madawala News on March 20, 2024 Rating: 5
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.