ஆறு மாதங்களின் பின்னர் டொலர் ஒன்றுக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாய் 300 ஆக பதிவானது ..ஜூலை 2023க்குப் பிறகு முதல் முறையாக அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாய் 300 ரூபாவை விட குறைவடைந்துள்ளது.  


அமெரிக்க டாலரின் கொள்முதல் விலை இன்று 299.29. ஆக குறைந்துள்ள நிகையில் , அமெரிக்க டாலரின் விற்பனை விலையும் ரூ. 308.90 ஆக பதிவிவாகியுள்ளது.


ஆறு மாதங்களின் பின்னர் டொலர் ஒன்றுக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாய் 300 ஆக பதிவானது .. ஆறு மாதங்களின் பின்னர் டொலர் ஒன்றுக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாய் 300 ஆக பதிவானது .. Reviewed by Madawala News on March 19, 2024 Rating: 5
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.