ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் 10 கிலோ அரிசி வழங்க அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியது குறைந்த வருமானங் கொண்ட குடும்பங்களுக்கு நிவாரணம் வழங்குவதற்காக ஜனாதிபதி சமர்ப்பித்த யோசனைக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.


அதன்படி, இரண்டு மாதங்களுக்கு இனங்காணப்பட்ட 2.75 மில்லியன் குடும்பங்களுக்கு 10 கிலோ கிராம் நாட்டரிசியை வழங்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் 10 கிலோ அரிசி வழங்க அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியது ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் 10 கிலோ அரிசி வழங்க  அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியது Reviewed by Madawala News on March 19, 2024 Rating: 5
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.