ரனில் காஸா குழந்தைகளை கவனிக்க முன்னர் இலங்கை குழந்தைகளை கவனிக்க வேண்டும்..ஜனாதிபதி ரனில் காஸா குழந்தைகளை கவனிக்க

 முன்னர் இலங்கை குழந்தைகளை கவனிக்க வேண்டும் என முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் குறிப்பிட்டார் .


நாட்டில் உள்ள பிள்ளைகள் பட்டினியில் வாடுகின்ற நிலையில் காஸா குழந்தைகளுக்கு பணம் வழங்குமாறு ஜனாதிபதி கூறுவது வேடிக்கையாக உள்ளது.


காஸா குழந்தைகளை கவனிக்க முன் இலங்கை குழந்தைகளை அவர் குறிப்பிட்டார்.

ரனில் காஸா குழந்தைகளை கவனிக்க முன்னர் இலங்கை குழந்தைகளை கவனிக்க வேண்டும்.. ரனில் காஸா குழந்தைகளை கவனிக்க முன்னர் இலங்கை குழந்தைகளை கவனிக்க வேண்டும்.. Reviewed by Madawala News on February 28, 2024 Rating: 5
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.