(மடவளை பஸார்) நாப்பான பிரதேசத்தை சேர்ந்த ஜனாப் A.M. பாருக் அவர்கள் காலமானார்கள்.(மடவளை பஸார்) நாப்பான பிரதேசத்தை சேர்ந்த ஜனாப் A.M. பாருக் அவர்கள் காலமானார்கள்.

இன்னாளில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிஊன்

அன்னார் ஸாஹிரா உம்மா அவர்களின் கணவரும், பர்விஸ் ரஹ்மான்,
யாஷிக் ரஹ்மான்,
அஸ்லம் ரஹ்மான், ஷாமிலா ஆகியோரின் தந்தையும் ஆவார்.

ஜனாஸா பொதுமக்கள் பார்வைக்கு நாப்பான பிரதேசத்தில் உள்ள அன்னாரின் வீட்டில் வைக்கப்படும்.

ஜனாஸா நல்லடக்கம் பற்றிய விபரம் பின்னர் அறிவிக்கப்படும்.

தகவல் : மகன்
பர்விஸ் ரஹ்மான்
(மடவளை பஸார்) நாப்பான பிரதேசத்தை சேர்ந்த ஜனாப் A.M. பாருக் அவர்கள் காலமானார்கள். (மடவளை பஸார்) நாப்பான பிரதேசத்தை சேர்ந்த ஜனாப் A.M. பாருக் அவர்கள் காலமானார்கள். Reviewed by Madawala News on January 04, 2024 Rating: 5
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.