ஒரே வருடத்தில் சுமார் 639 பில்லியன் ரூபாய் பணம் அச்சிடப்பட்டது.2023 நவம்பர் மாதத்தில் இலங்கை மத்திய வங்கியானது 69.6 பில்லியன் பணம் அச்சிட்டுள்ளது.

ஜனவரி முதல் நவம்பர் வரையில் ரூ. 639.4 பில்லியன் ரூபாய் பணத்தை கடந்த வருடம் மத்திய வங்கி அச்சிட்டுள்ளதாக மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது.
ஒரே வருடத்தில் சுமார் 639 பில்லியன் ரூபாய் பணம் அச்சிடப்பட்டது. ஒரே வருடத்தில் சுமார் 639 பில்லியன் ரூபாய் பணம் அச்சிடப்பட்டது. Reviewed by Madawala News on January 30, 2024 Rating: 5
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.