வெளிநாடுகளில் தொழில் செய்யும் இலங்கையர் சென்ற மாதம் 569 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களை நாட்டுக்கு அனுப்பினர் - 2023 இல் மொத்தமாக சுமார் 6 பில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களை அனுப்பினர்.2023 ஆம் ஆண்டில் வெளிநாடுகளில் உள்ள இலங்கை ஊழியர்களால் டிசம்பர் மாதம் இலங்கைக்கு அனுப்பப்பட்ட பணம் 569.7 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

2023 இல் வெளிநாடுகளில் உள்ள இலங்கை ஊழியர்களால் இலங்கைக்கு அனுப்பப்பட்ட மொத்த பணம் 5,969. 6 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்கள் எனவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

2022 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் இது 57.5% அதிகரிப்பு என இலங்கை மத்திய வங்கியின் தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.
வெளிநாடுகளில் தொழில் செய்யும் இலங்கையர் சென்ற மாதம் 569 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களை நாட்டுக்கு அனுப்பினர் - 2023 இல் மொத்தமாக சுமார் 6 பில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களை அனுப்பினர். வெளிநாடுகளில் தொழில் செய்யும் இலங்கையர் சென்ற மாதம் 569 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களை நாட்டுக்கு அனுப்பினர் - 2023 இல் மொத்தமாக சுமார் 6 பில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களை அனுப்பினர். Reviewed by Madawala News on January 06, 2024 Rating: 5
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.