ஐக்கிய‌ காங்கிர‌ஸ் க‌ட்சியின் 2024ம் ஆண்டுக்கான‌ த‌லைவ‌ராக‌ ம‌ழ்ஹ‌ர்தீன் மௌல‌வி நிய‌மனம் ஸ்ரீல‌ங்கா ஐக்கிய‌ காங்கிர‌ஸ் க‌ட்சியின் 2024ம் ஆண்டுக்கான‌ த‌லைவ‌ராக‌ ம‌ழ்ஹ‌ர்தீன் மௌல‌வி நிய‌மிக்க‌ப்ப‌ட்டுள்ளார்.


குறித்த கட்சி இது பற்றிய அறிவிப்பை  சற்று முன் வெளியிட்டது.


2024 ஆம் ஆண்டுக்கான கட்சியின் ஏனைய நிர்வாக உறுப்பினர்கள் பற்றிய முழுமையான விபரங்களை விரைவில் அறியத் தருவதாக புதிதாக தெரிவு செய்யப்பட்ட கட்சியின் தலைவர் மௌலவி மழ்ஹர்தீன் ரஷீதி அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்.

ஐக்கிய‌ காங்கிர‌ஸ் க‌ட்சியின் 2024ம் ஆண்டுக்கான‌ த‌லைவ‌ராக‌ ம‌ழ்ஹ‌ர்தீன் மௌல‌வி நிய‌மனம்  ஐக்கிய‌ காங்கிர‌ஸ் க‌ட்சியின் 2024ம் ஆண்டுக்கான‌ த‌லைவ‌ராக‌ ம‌ழ்ஹ‌ர்தீன் மௌல‌வி நிய‌மனம் Reviewed by Madawala News on January 23, 2024 Rating: 5
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.