முற்றிலும் இலவச வகுப்பு 📖 க. பொ. த உயர்தர 2023 மாணவர்களுக்கான தமிழ் எதிர்பார்க்கை வினாப்பத்திர கலந்துரையாடல்.Mrs.Yousuf Shiyama is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

〽️Topic: க. பொ. த உயர்தர மாணவர்களுக்கான தமிழ் எதிர்பார்க்கை வினாப்பத்திர கலந்துரையாடல்
.📃👩🏻‍🏫
🤗 (இலவச வகுப்பு)

Date: Dec 28, 2023
Time: 04:00 PM

Join Zoom Meeting

Meeting ID: 816 7054 8190
Passcode: 7MWiWc

👩🏻‍🏫 Teacher 👉🏻
_*M.Y. Shiyama B.A(Hons) Dip in (Edu).*
🛑மாணவர்கள் கவனத்திற்கு👉🏻
உங்கள்
(ஊர்ப்பெயரோடு மாத்திரம் வகுப்பில் இணையவும் )
முற்றிலும் இலவச வகுப்பு 📖 க. பொ. த உயர்தர 2023 மாணவர்களுக்கான தமிழ் எதிர்பார்க்கை வினாப்பத்திர கலந்துரையாடல். முற்றிலும் இலவச வகுப்பு 📖  க. பொ. த உயர்தர 2023 மாணவர்களுக்கான தமிழ் எதிர்பார்க்கை வினாப்பத்திர கலந்துரையாடல். Reviewed by Madawala News on December 28, 2023 Rating: 5
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.