சீனிக்கான அதிகபட்ச சில்லறை விலை வர்த்தமானி வெளியானது.இன்று முதல் அமுலுக்கு வரும் வகையில் சீனிக்கான அதிகபட்ச சில்லறை விலை வர்த்தமானியில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.


அதன்படி வெள்ளை சீனி - பொதி செய்யப்படாத சீனி 275 ரூபா, பொதி செய்யப்பட்ட சீனி -295 ரூபா


சிவப்பு சீனி ஒரு கிலோவுக்கு பொதி செய்யப்படாத சீனி 330 ரூபா, பொதி செய்யப்பட்ட சீனி 350 ரூபா
சீனிக்கான அதிகபட்ச சில்லறை விலை வர்த்தமானி வெளியானது. சீனிக்கான அதிகபட்ச சில்லறை விலை வர்த்தமானி வெளியானது. Reviewed by Madawala News on November 03, 2023 Rating: 5
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.