புதிய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சராக ஹரீன் , நீர்பாசனம் பவித்ராவிற்குபுதிய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சராக ஹரீன் பெர்னாண்டொ நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் , நீர்பாசன அமைச்சு  பவித்ரா வன்னியாராச்சிக்கு ஜனாதிபதியினால் வழங்கப்பட்டுள்ளது..
புதிய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சராக ஹரீன் , நீர்பாசனம் பவித்ராவிற்கு புதிய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சராக ஹரீன் , நீர்பாசனம்  பவித்ராவிற்கு Reviewed by Madawala News on November 27, 2023 Rating: 5
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.