உடனடி தொழில் வாய்ப்பு 💼 மடவளை பஸார் பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள Haira Farm (Pvt) Ltd நிறுவனத்திற்கு காசாளர் தேவை.Immediate Vacancy
25/10/2023

CASHIER
Haira Farm (Pvt) Ltd நிறுவனத்திற்கு
காசாளர் உடனடியாக சேர்த்துக் கொள்ளப்பட உள்ளனர்.

மடவளை பிரதேசத்திற்கு அண்டியவர்கள், G.C.E.A/L வணிக பிரிவு தகைமை மற்றும் குறைந்தது 3 வருட கால அனுபவம் விரும்பத்தக்கது.
மேலதிக தகவல்களுக்கு: 070 625 0220
உடனடி தொழில் வாய்ப்பு 💼 மடவளை பஸார் பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள Haira Farm (Pvt) Ltd நிறுவனத்திற்கு காசாளர் தேவை. உடனடி தொழில் வாய்ப்பு 💼 மடவளை பஸார் பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள Haira Farm (Pvt) Ltd நிறுவனத்திற்கு காசாளர் தேவை. Reviewed by Madawala News on October 26, 2023 Rating: 5
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.