கொழும்பில் தங்கும் இட வசதி தேவையா..? எம்மிடம் சகல வசதிகளுடனும் வீடு உள்ளது.கொழும்பில் தங்கும் இட வசதி தேவைப்படுபவர்களுக்கு...

கொழும்பில் உங்கள் குடும்பத்துடன் பாதுகாப்பான சூழலில் தங்குவதற்கு சகல வசதிகளுடனும் வீடு வாடகைக்கு.

உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப அறைகள் உண்டு.
* 3 வகையான அளவில் appartment கட்டிடத் தொகுதி. உங்கள் தேவைக்கு ஏற்ற இடத்தை தேர்ந்தெடுத்து கொள்ள முடியும்.
மேலும் நீர் தடாகத்துடன் ழைய மாடி வீட்டுத் தொகுதி.

நாட்கள், வாரம், மாதாந்த வாடகைக்கு.

முற்பதிவுகளுக்கு 
தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண்
+94 777 768 179


கொழும்பில் தங்கும் இட வசதி தேவையா..? எம்மிடம் சகல வசதிகளுடனும் வீடு உள்ளது. கொழும்பில் தங்கும் இட வசதி தேவையா..? எம்மிடம் சகல வசதிகளுடனும் வீடு உள்ளது. Reviewed by Madawala News on September 18, 2023 Rating: 5
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.