மடவளை நகரில் ( முன்னர் சூப்பர் மார்க்கட் அமைந்திருந்த ) கடைத் தொகுதி வாடகைக்கு.


மடவளை நகரில் ( முன்னர்  சூப்பர் மார்க்கட் அமைந்திருந்த ) கடைத் தொகுதி வாடகைக்கு விடப்பட உள்ளது.

மடவளை Town பள்ளிவாசலுக்கு முன்னால் அமைந்துள்ள கட்டிடம்

*கடை 48 அடி நீளம்   X  44 அடி  அகலம் கொண்டது.
*  12' x 24'  அடி மேலதிக களஞ்சிய அறை மற்றும் 50 அடி வாகன தரிப்பிட வசதி கொண்டது.

சூப்பர்மார்க்கட் மற்றும் இதர வியாபாரங்களுக்கு  உகந்த கட்டிடம் 

தேவை உள்ளவர்கள் 0771199132 அல்லது  0777583237 இலக்கத்திற்கு தொடர்புகொண்டு வாடகை உட்பட  மேலதிக விபரங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். 


மடவளை நகரில் ( முன்னர் சூப்பர் மார்க்கட் அமைந்திருந்த ) கடைத் தொகுதி வாடகைக்கு. மடவளை  நகரில் (  முன்னர்  சூப்பர் மார்க்கட் அமைந்திருந்த )  கடைத் தொகுதி வாடகைக்கு. Reviewed by Madawala News on March 22, 2023 Rating: 5
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.