மேஜர் அஜித் பிரசன்னவுக்கு 4 வருட கடூழிய சிறைத்தண்டனையும் ரூபா 300,000 ரூபா அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது.நீதிமன்றத்தை அவமதித்த குற்றச்சாட்டில் ஓய்வுபெற்ற மேஜர் அஜித் பிரசன்னவுக்கு 04 வருட கடூழிய சிறைத்தண்டனையும் ரூபா 300,000 அபராதமும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேஜர் அஜித் பிரசன்னவுக்கு 4 வருட கடூழிய சிறைத்தண்டனையும் ரூபா 300,000 ரூபா அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது. மேஜர் அஜித் பிரசன்னவுக்கு 4 வருட கடூழிய சிறைத்தண்டனையும் ரூபா 300,000 ரூபா அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது. Reviewed by Madawala News on January 24, 2023 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.