அரசாங்க கணக்குகள் பற்றிய குழுவின் (COPA) தலைவராக கபீர் ஹாஷிம் நியமனம்.அரசாங்க கணக்குகள் பற்றிய குழுவின் (COPA) தலைவராக ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் நடாளுமன்ற உறுப்பினர் கபீர் ஹாஷிம் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

அரசாங்க கணக்குகள் பற்றிய குழுவின் (COPA) தலைவராக கபீர் ஹாஷிம் நியமனம். அரசாங்க கணக்குகள் பற்றிய குழுவின் (COPA) தலைவராக  கபீர் ஹாஷிம் நியமனம். Reviewed by Madawala News on October 05, 2022 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.